Η βιβλιογραφία του Προγράμματος είναι ελεύθερα προσβάσιμη μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο Σεμινάριο.