Η δομή του προγράμματος «Καρδιοτοκογραφία & Παρακολούθηση του Εμβρύου®» αποτελείται από δύο μέρη, ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό.

Το θεωρητικό μέρος λαμβάνει χώρα διαδικτυακά στο χώρο σας μέσω του υπολογιστή σας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πληρωμή του κόστους συμμετοχής σας στο πρόγραμμα, μετά την οποία θα ενεργοποιηθεί η πρόσβασής σας στο εκπαιδευτικό υλικό. Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από μια σειρά εκπαιδευτικών κεφαλαίων, τα οποία θα πρέπει να μελετήσετε και ακολούθως να απαντήσετε με επιτυχία στις ερωτήσεις ελέγχου των θεωρητικών σας γνώσεων σε κάθε ένα από αυτά. Η επιτυχής ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στο επόμενο βήμα της εκπαίδευσής σας, δηλαδή στο πρακτικό μέρος. Το τελευταίο περιλαμβάνει με τη σειρά του την παρακολούθηση του διήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος «Σεμινάριο Κλινικής Καρδιοτοκογραφίας & Παρακολούθησης του Εμβρύου®», το οποίο λαμβάνει χώρα δύο φορές το χρόνο στην Ελλάδα ή την Κύπρο. Η τελική σας πιστοποίηση (προαιρετική) γίνεται μέσω διαδικτυακών εξετάσεων αμέσως μετά το πέρας του σεμιναρίου.

Πιο συγκεκριμένα, το θεωρητικό μέρος αποτελείται από μια σειρά κεφαλαίων, τα οποία είναι δομημένα με μια λογική αλληλουχία. Κάθε κεφάλαιο περιέχει κείμενα, εικόνες, αποσπάσματα καρδιοτοκογραφημάτων και ερωτήσεις αξιολόγησης (πολλαπλής επιλογής). Πρώτο στη σειρά είναι το κεφάλαιο «Φυσιολογία του εμβρύου», του οποίου οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είναι ελεύθερα προσβάσιμες - «ανοικτές». Ωστόσο, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής των επόμενων κεφαλαιων θα πρέπει πρώτα να έχετε μελετήσει το εκπαιδευτικό υλικό του πρώτου κεφαλαίου και εν συνεχεία να έχετε απαντήσει με επιτυχία στις αντίστοιχες ερωτήσεις. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ερωτήσεων του πρώτου κεφαλαίου αποκτάτε αυτομάτως πρόσβαση στις ερωτήσεις του επόμενου κεφαλαίου. Κατά τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να ολοκληρώσετε την προετοιμασία σας μεταπηδώντας κάθε φορά στο επόμενο κεφάλαιο. Μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγησή σας στο πρόγραμμα μέσω του συνδέσμου «Εκπαιδευτικό Υλικό» στο άνω μέρος της αρχικής σελίδας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει τη συμμετοχή σας στο διήμερο «Σεμινάριο Κλινικής Καρδιοτοκογραφίας & Παρακολούθησης του Εμβρύου®», καθώς και τις τελικές εξετάσεις πιστοποίησής (προαιρετικές) σας στο Πρόγραμμα. Το σεμινάριο αποτελείται από πλήθος διαλέξεων, πρακτικών ασκήσεων (workstations) και παρουσίαση σπάνιων περιστατικών. Κατά τη διάρκειά του θα έχετε την ευκαιρία να εκπαιδευτείτε αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένους μαιευτήρες και μαίες/μαιευτές με πολύχρονη εργασιακή πείρα, όχι μόνο στη Σουηδία αλλά και σε άλλες σκανδιναβικές χώρες, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στο αντίστοιχο σουηδικό πρόγραμμα, διασφαλίζοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο τη μέγιστη δυνατή ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ανατρέχοντας στο κεφάλαιο «Διαδραστική εκπαίδευση στην καρδιοτοκογραφία», μέσω του συνδέσμου «Εκπαιδευτικό Υλικό», έχετε πρόσβαση σε 4 ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν ασκήσεις με ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αξιολόγηση και εφαρμογή του καρδιοτοκογραφήματος στην κλινική πράξη. Η εξάσκησή σας και πάλι γίνεται σταδιακά ξεκινώντας από την πρώτη ενότητα με την ονομασία «Τυπικές περιπτώσεις». Η ενότητα αυτή είναι ελεύθερα προσβάσιμη - «ανοικτή» και δεν περιλαμβάνει ερωτήσεις ή κάποιου άλλου είδους εξέταση. Θα πρέπει όμως να μελετήσετε προσεκτικά την κάθε κλινική περίπτωση και την κατάταξη του καρδιοτοκογραφήματος και μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας να προχωρήσετε στην επόμενη ενότητα.

 

Εξετάσεις Πιστοποίησης (προαιρετικές)

Οι εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν χώρα διαδικτυακά (online) αμέσως μετά τη συμμετοχή σας στο διήμερο «Σεμινάριο Κλινικής Καρδιοτοκογραφίας & Παρακολούθησης του Εμβρύου®». Μπορείτε να βρείτε το σχετικό σύνδεσμο μέσω της αρχικής σελίδας της διαδικτυακής πλατφόρμας καθώς και από το βασικό μενού ακολουθώντας την αλληλουχία: Το Πρόγραμμα → Εξετάσεις Πιστοποίησης. Για τη σύνδεσή σας θα απαιτηθεί ειδικός κωδικός, ο οποίος θα σας δοθεί την ώρα των εξετάσεων. Οι εξετάσεις πιστοποίησης γίνονται μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και χωρίζονται σε 2 ενότητες. Η πρώτη αφορά στον έλεγχο των θεωρητικών σας γνώσεων, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει 5 τυχαία επιλεγμένα πραγματικά περιστατικά που συνοδεύονται από την αντίστοιχη καρδιοτοκογραφική καταγραφή. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι 1 ώρα και θα πρέπει να έχετε μαζί σας τον προσωπικό σας φορητό υπολογιστή (laptop).

 

Τέλος, επίσημες γλώσσες τόσο για το διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό όσο και για το διήμερο «Σεμινάριο Κλινικής Καρδιοτοκογραφίας & Παρακολούθησης του Εμβρύου®» θεωρούνται η Ελληνική και η Αγγλική.