Τα πνευματικά δικαιώματα τόσο του σουηδικού εκπαιδευτικού προγράμματος όσο και του αντίστοιχου ελληνικού ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον φορέα Löf. Το πρόγραμμα περιέχει υλικό που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο Löf διατηρεί κάθε έννομο δικαίωμα λήψης μέτρων που επηρεάζουν την προσβασιμότητα στο εκπαιδευτικό υλικό.

Το περιεχόμενο του προγράμματος δεν έχει ρόλο κατευθυντήριων οδηγιών για την Ελλάδα, και ούτε οι Σουηδοί συγγραφείς ούτε ο Löf μπορεί να θεωρηθούν νομικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του ελληνικού προγράμματος. Οι ανωτέρω, καθώς επίσης και κανένα από τα υπόλοιπα συμμετέχοντα στη συγγραφή του προγράμματος μέλη (SFOG, SBF, SNF, Course Directors και Greek Scientific Committee) δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν βλάβες ή επιπλοκές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών που παρέχει το πρόγραμμα από τρίτους επαγγελματίες υγείας.

Το υλικό του προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και απαγορεύεται ρητώς η χρήση του για εμπορικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, ιατρικές εταιρείες ή άλλοι πάροχοι αντίστοιχων προγραμμάτων δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα ή τμήματα του περιεχομένου του χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των «Επιστημονικών Υπεύθυνων» του προγράμματος και του LöF.