Τόσο το περιεχόμενο του σουηδικού εκπαιδευτικού προγράμματος «CTG-utbildning.se®» όσο και του αντίστοιχου ελληνικού προγράμματος «Καρδιοτοκογραφία & Παρακολούθηση του Εμβρύου®» είναι μια συλλογή και αξιολόγηση της βέλτιστης τρέχουσας γνώσης στον τομέα της ερμηνείας και εφαρμογής του καρδιοτοκογραφήματος στην κλινική πράξη. Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πλατφόρμας ενημερώνεται συνεχώς καθώς νέα ερευνητικά δεδομένα ενσωματώνονται στις σουηδικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Το πρόγραμμα παρέχει εξειδικευμένη γνώση ως προς την ερμηνεία και αξιολόγηση του καρδιοτοκογραφήματος τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του τοκετού καθώς επίσης και ως προς τη χρήση των συμπληρωματικών μεθόδων αξιολόγησης του καλώς έχειν του εμβρύου όπως για παράδειγμα η λήψη εμβρυϊκού αίματος και η εσωτερική καρδιοτοκογραφία. Απευθύνεται σε μαιευτήρες-γυναικολόγους, μαίες/μαιευτές και παιδίατρους-νεογνολόγους, παρέχοντας ένα πρακτικό εργαλείο λήψης κλινικών αποφάσεων. Βασίζεται στις σουηδικές κατευθυντήριες οδηγίες καρδιοτοκογραφίας και έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και τροποποιηθεί καταλλήλως από τους «Επιστημονικούς Υπεύθυνους» (Course Directors, CD) και την «Ελληνική Επιστημονική Επιτροπή» (Greek Scientific Committee, GSC).

Υπεύθυνοι του σουηδικού εκπαιδευτικού προγράμματος «CTG-utbildning.se®» είναι η Σουηδική Μαιευτική και Γυναικολογίκή Εταιρεία (SFOG), η Σουηδική Ένωση Μαιών (SBF) και η Σουηδική Νεογνολογική Εταιρεία (SNF).

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει συνταχθεί από:

Για τη Σουηδική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (SFOG): Τη Malin Holzmann και τη Maria Jonsson (μαιευτήρες-γυναικολόγοι)

Για τη Σουηδική Ένωση Μαιών (SBF): τη Susanne Albertsson (μαία)

Υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση και κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων τόσο του σουηδικού όσο και του ελληνικού προγράμματος εκπαίδευσης στην «Καρδιοτοκογραφία & Παρακολούθηση του Εμβρύου®» είναι ο φορέας Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf).

Το ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη παγκόσμια μετάφραση του αντίστοιχου σουηδικού και η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως με την άδεια να εκπαιδεύσει τους Έλληνες μαιευτήρες - γυναικολόγους, παιδίατρους - νεογνολόγους και μαίες/μαιευτές στις αρχές του.

 

lof