Καλωσορίσατε σε ένα διαδραστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην καρδιοτοκογραφία και την παρακολούθηση του καλώς έχειν του εμβρύου τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του τοκετού

Baby start

Ctgfetalmonitoring.gr®

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Καρδιοτοκογραφία & Παρακολούθηση του Εμβρύου®» αποτελεί την πρώτη παγκόσμια μετάφραση του αντίστοιχου σουηδικού εκπαιδευτικού προγράμματος «CTG & Fosterövervakning®». Αφορά την ταξινόμηση του καρδιοτοκογραφήματος τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του τοκετού και τις προτεινόμενες κλινικές συστάσεις με βάση αυτήν. Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία, σε παγκόσμιο επίπεδο, εκπαιδευτικά προγράμματα στο αντικείμενο της καρδιοτοκογραφίας και των κλινικών συστάσεων ασφαλούς αποπεράτωσης του τοκετού. Έρχεται δε να συμπληρώσει μια πολύ βασική πτυχή στην εκπαίδευση των Ελλήνων μαιευτήρων – γυναικολόγων, μαιών/μαιευτών και παιδίατρων-νεογνολόγων αυτή της συστηματικής, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στο αντικείμενο της παρακολούθησης του εμβρύου τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του τοκετού και της λήψης τεκμηριωμένων κλινικών αποφάσεων.

Η μετάφραση και η επιμέλεια του προγράμματος στα Ελληνικά έγινε από τους «Επιστημονικούς Υπεύθυνους» (Course Directors, CD) και την «Ελληνική Επιστημονική Επιτροπή» (Greek Scientific Committee, GSC). Επίσημες γλώσσες είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Σκοπός του προγράμματος είναι η αποφυγή πρόκλησης βλάβης στο έμβρυο μέσω της χρήσης και ερμηνείας του καρδιοτοκογραφήματος τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων γίνεται σε δύο διαδραστικά στάδια. Ένα θεωρητικό, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας στην οποία βρίσκεστε και ένα πρακτικό, το οποίο αποτελείται από το «Σεμινάριο Κλινικής Καρδιοτοκογραφίας & Παρακολούθησης του Εμβρύου®», διάρκειας δύο ημερών.

Το αντίστοιχο σουηδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτυακού συνδέσμου «CTG-utbildning.se®» και έχει αναπτυχθεί από τη Σουηδική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, SFOG), τη Σουηδική Ένωση Μαιών (Svenska Barnmorskeförbundet, SBF) και τη Σουηδική Νεογνολογική Εταιρεία (Svenska Neonatalföreningen, SNF), οι οποίες και είναι υπεύθυνες για το επιστημονικό περιεχόμενο.

Τα πνευματικά δικαιώματα τόσο του σουηδικού εκπαιδευτικού προγράμματος όσο και του αντίστοιχου ελληνικού ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον σουηδικό φορέα Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf). Το πρόγραμμα περιέχει υλικό που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο Löf διατηρεί κάθε έννομο δικαίωμα λήψης μέτρων που επηρεάζουν την προσβασιμότητα στο εκπαιδευτικό υλικό.

Το υλικό του προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και απαγορεύεται ρητώς η χρήση του για εμπορικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, ιατρικές εταιρείες ή άλλοι πάροχοι αντίστοιχων προγραμμάτων δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα ή τμήματα του περιεχομένου του χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των «Επιστημονικών Υπεύθυνων» του προγράμματος και του LöF.

 

Μετάφραση/Επιμέλεια

Γρηγόριος Α. Καραμπάς MD, MSc, PhD, SFOG, MIGS

Consultant Obstetrician and Gynecologist / Postdoctoral Head Researcher

Skåne University Hospital, Malmö – Lund Sweden

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Β΄Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, «Αρεταίειον» Νοσοκομείο

Ιατρική Σχολή, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Επιμέλεια Μετάφρασης

Daphne Theodoraki
Member of the Swedish Association of Professional Translators

 

Επιμέλεια Ιστοσελίδας

Κουγιουμουτζάκης Δημοσθένης, Μηχανικός πληροφορικής
http://www.kougdimo.gr - Κατασκευές Ιστοσελίδων & Eshop